Karta Rabatowa

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ STUDIO TAŃCA ART OF MOVE

karta_awers

 

Karta Rabatowa Szkoły Tańca Art of Move

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ STUDIO TAŃCA ART OF MOVE.

1. Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ jest Studio Tańca Art of Move z siedzibą:
60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 7.

UZYSKANIE KARTY RABATOWEJ AoM.

1. Karta rabatowa ST AoM, zwana dalej „Kartą” przyznawana jest klientom ST AoM.
2. O przyznaniu Karty decyduje obsługa ST AoM.
3. Kartę klient otrzymuje bezpłatnie.

UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY.

1. Posiadacz karty zyskuje rabat w wysokości 10%.
2. Z rabatu można skorzystać przy płatności za zajęcia regularne (typu: kurs) w ST AoM, warsztaty organizowane przez ST AoM (typu: crash curs, master class, festiwal), z wyłączeniem: zajęć formacji tanecznych oraz pojedynczych wejść.
3. W przypadku posiadania wcześniej innego rabatu należy skontaktować się z obsługą ST AoM.
4. Karta jest nieważna bez podpisu posiadacza.

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY.

1. Karta wydawana jest bezterminowo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. ST AoM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
2. Powyższy regulamin uważany jest za zaakceptowany w chwili pierwszego użycia karty.